Mwongozo wa Mafunzo ya Usindikaji wa Nafaka za Jamii Kunde: Ongezeko la Thamani kwa Maharagwe, Kunde, Karanga na Soya kwa Wakulima Wadogo Barani Afrika

Descriptions of methods and ways of on-farm processing of legumes.

Code: 
558
Date: 
Sunday, October 13, 2013
Country: 
All countries
Category: 

General Agronomy Guidelines and Extension Materials

Author(s): 
N2Africa
Keywords: 
Swahili, Kiswahili, guideline, legume, processing, on-farm